Kloak

Regnvandsfaskine

Faskinen er udført som tunnel med ekstra kapacitet i grus

Kloakering

Nyanlæg af kloak i ekst. byggeri

Rottehul

Her er det optimal for rotter at etablere rede ude i jorden med spisekammer " kloaken " lige ved siden af. Rotter skal bekæmpes .... det gør vi også

Minirenseanlæg

Kloakering på landet ( uden for offentlig kloakerede område ) kan udføres som minirenseanlæg. Her er det watersystems der etableres

Afslutning minirenseanlæg

Det er ikke til at se at gårdspladsen har været gravet op for at etablere ny kloakering